محصولات فروشگاه

اسکوترهای هوشمند
XiaoMi-Self-Balancing-Scooter-2-Wheel-Electric-Scooter-Smart-Balance-Wheel-scooter_2

ناین بات مینی

۱،۸۸۰،۰۰۰تومان

ناین بات ها نوع متفاوت تری از اسکوتر های هوشمند تعادلی هستند با این تفاوت که برای حرکت و جابه جایی درست مثل اسکوترهای اسمارت بالانس پس از سوار شدن روی آن تنها با زاویه دادن به بدن رو به جلو و رو به عقب میتوان حرکت نمود این مدل نیز قادر است در هر شرایط تعادل فرد سوار بر آن را حفظ کند.برای پیچیدن تنها میبایست دسته قرار گرفته بین دوپا، یا فرمان آن را به چپ یا راست متمایل نمود