قیمت اسکوتر هوشمند

در اینجا لیستی از قیمت های اسکوتر  های هوشمند رو برای شما آماده کرده ایم همچنین جهت سفارش اسکوتر هوشمند های اسمارت بالانس ویل به صفحه دسته بندی ها از این لینک http://www.teranzo.com/smartscooter مراجعه نمایید.

شماره

نام محصول

قیمت

برند

لینک

1

اسمارت بالانس 5/6اینچی ساده

930000

اسمارت بالانس ویل

 

 

 

2

اسمارت بالانس5/6اینچی پیشرفته

1000000

اسمارت بالانس ویل

 

 

 

3

اسمارت بالانس 10 اینچی پیشرفته

1400000

اسمارت بالانس ویل

 

 

 

4

اسکوتر تاچ اسپید5/6 اینچی ساده

800000

اسمارت بالانس ویل

 

 

 

5

اسکوتر تاچ اسپید 5/6 اینچی پیشرفته

870000

اسمارت بالانس ویل

 

 

 

6

اسمارت بالانس 5/8 اینچی پیشرفته

1120000

اسمارت بالانس ویل

 

 

 

7

اسمارت بالانس 5/8 اینچی ساده

1000000

اسمارت بالانس ویل

 

 

 

8

اسمارت بالانس 10 اینچی ساده

1200000

اسمارت بالانس ویل